Det öppna landskapet krymper
Artikel 2005-4

Odlingslandskapet växer igen. Men där lantbrukarna får ersättning för att bevara odlingslandskapet hålls betesmarkerna fortfarande öppna. Det framgår av en uppföljning av odlingsmarken i 20 referensområden som Naturvårdsverket gjort.

Åkermarken har minskat med fyra procent sedan 1996. De naturliga gräsmarkerna minskar, liksom antalet småbiotoper. Gårdarna blir allt färre och allt större. Miljöersättningarna har inte kunnat vända den negativa trenden.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.