Ekojordbruk gynnar mångfalden
Artikel 2005-4

En studie av forskare vid SLU i Uppsala visar att det i medeltal finns 30 procent fler arter och 50 procent fler individer av vilda djur och växter på ekologiska gårdar. Forskarna har analyserat ett stort antal jämförelser mellan ekologiskt och konventionellt jordbruk.

Tätheten av fåglar, spindlar, markorganismer och växter ökar märkbart på de ekologiska gårdarna. Rovlevande djur gynnas medan skadegörare missgynnas. De positiva effekterna av ekologisk odling är enligt forskarna större i helåkerslandskap än i mellanbygder.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.