EU gynnar miljöel

All el kommer nästa år att ursprungsmärkas enligt nya EU-regler. Branschen laddar med märkningar och deklarationer och räknar med ökat intresse för miljömärkt el.

Artikel 2005-4 Text: Göran Kristiansson

DET ÄR GENOM ATT välja avtal som vi kan tala om hur vi tycker att el ska produceras.

Elbolagen har ett antal miljöalternativ; el som sägs vara producerad av enbart vattenkraft eller enbart vindkraft, det finns miljövarudeklarerad el och Bra Miljövalmärkt el. Vad ska jag välja? Sydkraft hävdar i sina annonser att all ström som företaget levererar till privatpersoner och mindre företag kommer från vattenkraft. Sifoundersökningar har visat att kunderna föredrar el från vindkraft och vattenkraft och Sydkraft vill stärka sin miljöprofil. Men Peter Chudi, elbolagets chef för miljöaffärer och elcertifikat, medger att Sydkrafts elproduktion är oförändrad, det är samma mix av vattenkraft och kärnkraft nu som tidigare. Så hur mycket bättre blir då miljön av Sydkrafts satsning?

- På kort sikt har den inte så stor betydelse, säger Peter Chudi.

Men på längre sikt, när fler engagerar sig och konsumenttrycket på elbolagen ökar, kommer kundernas önskemål att bli en viktig marknadssignal till producenterna, det är han övertygad om.

- Nästa år genomförs EUs krav på ursprungsmärkning av el i marknadsföring och på elräkningar och då kommer medvetenheten att öka, säger Chudi.

SYDKRAFTS KUNDER KAN för ett öre mer per kWh få el som är märkt Bra Miljöval och alltså är underkastad SNFs krav (se faktaruta). Av de cirka 20 TWh el som Sydkraft säljer är cirka fyra procent märkt Bra Miljöval.

- Bra Miljöval är ett vassare alternativ och vi marknadsför det aktivt. Det kan verka konstigt att elkunderna inte handlar mer miljömedvetet, men jag tror att det kommer att förändras snabbt framöver, säger Peter Chudi. Sydkraft säljer också vindkraftsel, den kostar 2,5 öre/kWh extra.

Fortum har valt en annan väg. Alla som inte aktivt har valt elavtal hamnade för ett drygt halvår sedan i kategorin Fortum Enkel. Där måste de betala samma höga tillsvidarepris som tidigare, men får Bra Miljöval ?på köpet?. Därmed har Fortum åtminstone ökat försäljningen av el med miljökrav. 60 procent av bolagets kunder uppges nu ha Bra Miljöval-el. Men de som omförhandlar sitt elavtal för att få ett bättre pris måste betala 1,88 öre extra för att få behålla Bra Miljöval. Annars får de en Nordpoolmix där el från kol och kärnkraft ingår.

Vattenfall säljer två sorters miljömärkt el. För 72 kronor per år får man 5 000 kWh Bra Miljöval och för 48 kronor lika mycket EPD-märkt vattenkraft. EPD står för Environment Product Declaration. Miljövarudeklarationen är en ren redovisning av miljöfakta som kunden kan jämföra med motsvarande fakta för annan el. Det är mest företag som har valt EPD. Dock tänker Vattenfall satsa på EPD och miljövarudeklarera all el. Anledningen sägs vara EU-regleringen nästa år.

DET ST A TLIGA KRAFTBOLAGET har inte haft någon framgång med miljömärkt el. De allra flesta av företagets 750 000 kunder får Vattenfalls mix, 60 procent vattenkraft och 40 procent kärnkraft. Cirka 5 000, mindre än en procent av kunderna, köper Bra Miljöval. Gert Honnér på Vattenfall säger att många hoppade av när elcertifikaten infördes.

- De tyckte väl att det fick vara nog med avgifter.

Johan Kling på Naturskyddsföreningen håller med om att elcertifikaten intecknade en del av utrymmet för Bra Miljöval.

Kriterierna för Bra Miljöval skärptes 2003. Vid sådana tillfällen brukar försäljningen dala något för att sedan stiga igen. Men denna gång var tappet större än vanligt. Elcertifikaten infördes samtidigt. Certifikaten är i praktiken det statliga stödet till förnybar energi som lyfts ut ur statsbudgeten och blivit en synlig post på elräkningen.

- Egentligen är extrakostnaden för Bra Miljöval liten, några tior om året i en lägenhet, ett par hundralappar i en elvärmd villa. De pengarna kan jag lätt spara in på att välja ett bra elavtal, säger Johan Kling.

Som elkund kan man välja att satsa på ett bolag med tydlig miljöprofil. Kommunala Falkenberg Energi har i många år satsat på att bygga ut en egen uthållig elproduktion med sol, vind och vatten och har profilerat sig genom att sälja enbart Bra Miljöval-el. Relativt nystartade Kraft & Kultur säljer enbart vattenoch vindkraft med Bra Miljöval och har ett riktat erbjudande till SNFs medlemmar.

En annan faktor som det kan vara värt att se på, är hur elbolaget har byggt upp sina taxor. Regeringens utredare Stefan Edman pekade på detta i sin rapport i våras.

Hos elleverantörerna varierar de fasta avgifterna. Fortum har bland de högsta, 325 eller 475 kronor beroende på avtal. Andra, som Vallentuna och Surahammar, har ingen fast avgift alls, men något högre kilowattpris. Med den konstruktionen blir det lönsammare att spara. Och det är genom att spara som vi kan göra den största insatsen för miljön.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.