Många havsarter på ny rödlista
Artikel 2005-4

Sverige har fått en ny rödlista över hotade arter. Årets upplaga är tio procent kortare än den föregående från år 2000. Många arter har kunnat avföras från listan i takt med att kunskapen om dem blivit bättre.

Torsk, kolja, långa, piggvar och ål är nya på listan. De har alla minskat kraftigt under senare år. Lövgroda, ätlig groda och vild lax har nu livskraftiga stammar och har avförts från listan. Gråsälsstammen bedöms nu vara livskraftig och vikaren flyttas ned från ?sårbar? till ?missgynnad?. Forskarnas slutsats är att även om situationen för Sveriges arter fortfarande försämras så går det långsammare i dag. Sammanlagt är nu 3 653 arter med på listan, 18 procent av de cirka

20000 arter som experterna granskat. Listan sammanställs av Artdatabanken och är resultatet av mer än 200 experters arbete.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.