Miljöel räddar laxen

ENERGI * Bra Miljövalmärkta vattenkraftverk är tvungna att vidta åtgärder för att minska miljöpåverkan. Rivning av kraftverk, ökad vattenföring och bättre fiskvägar är några åtgärder som kommit till genom miljömärkningens krav.

Artikel 2005-4

För varje kilowattimme Bra Miljövalmärkt vattenkraft som säljs avsätter producenterna numera en liten slant, 0,15 öre, till en miljöfond i SNFs regi. Pengarna kan sedan användas till miljöåtgärder i vattendragen. Fonden har nu funnits i två år och innehåller i dag 25 miljoner kronor.

- Miljöfondsprojekten ger SNF en tätposition när det gäller åtgärder som minskar vattenkraftens negativa effekter, säger Johan Kling, handläggare för Bra Miljöval-el. Det handlar bland annat om rivning av gamla kraftverk, ökade flöden och olika fiskevårdsåtgärder.

Fortum energi är ett av de kraftbolag som börjat använda de fonderade pengarna. Tillsammans med Torsby kommun river man nu flottningsrännor i Klarälven mellan Höljes och Sysslebäck och återställer forssträckorna i ?naturligt? skick.

- Klarälvslaxens överlevnad säkras. Insatserna väntas också gynna andra fiskarter, liksom sportfisket och turistnäringen, säger Per Selldén, försäljningschef på Fortum.

Fortum ökar också minimitappningen vid Visskvarns kraftstation i Småland för att underlätta för den uppströms lekande öringen i Sommen.

Öresundskraft ökar flödet i Mörrumsån vid Fridafors kraftverk så att lax och havsöring lättare kan leka nedströms kraftverket. Fiskeriverket och länsstyrelsen satsar parallellt med detta på att bygga fiskvägar förbi kraftverket. Falkenberg energi har med medel från Bra Miljövalfonden bland annat byggt en automatisk fiskräknare i Ätran vid Hertings kraftstation. Den mäter hur många och hur stora laxar som vandrar uppför laxtrappan vid kraftstationen.

Graninge har rivit ett litet kraftverk vid Vigda i ett biflöde till Ångermanälven och återställt vattendraget i

?ursprungligt? skick. Här finns bland annat utter och flodpärlmussla. Fisken får nu fritt fram att vandra upp i ett flera mil långt vattensystem.

Mälarenergi river två äldre dammar för att återskapa en naturlig forssträcka. Sydkraft har med fondmedel genomfört ett projekt där sten och grus har lagts ut för att förbättra lekbottnar i Ätran, Mörrumsån, Emån, Ljungan och Långan.

Vattenfall satsar på olika åtgärder för att underlätta fiskvandringen upp i Göta älv, inklusive olika fiskevårdsåtgärder i biflöden till älven.

I dag finns cirka 120 vattenkraftverk som är Bra Miljövalmärkta. 2005 beräknas nio miljoner kunna avsättas till åtgärder i vattendragen.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.