Snabb fridlysning
Artikel 2005-4

MÅNGFALD ? Vid inventeringar i närheten av Färnebofjärdens nationalpark fann SNFs Kristoffer Stighäll och Rune Axelsson exemplar av skalbaggen nordlig blombock, Leptura nigripes. Arten var fram till dess ansedd som i princip utgången ur den svenska faunan. Den nordliga blombocken flyger i skogsgläntor med rik ängsflora och larverna lever i solexponerade björkhögstubbar.
Information om fyndet spreds, trots stor försiktighet från SNF, till många entomologer. Risken fanns att den sällsynta insekten skulle utrotas av ivriga skalbaggssamlare. SNF vädjade till länsstyrelsen i Västmanland om att skyndsamt fridlysa arten. Efter bara en halv dags handläggning var arten fridlyst - snacka om handlingskraft!

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.