Vill ha ny nationalstadspark

UPPDRAGET * Falsterbonäsets naturvårdsförening arbetar för att göra hela Falsterbonäset till nationalstadspark, den andra i landet om förslaget blir verklighet. Vice ordförande Lars Samuelson berättar mer om projektet.

Artikel 2005-4

Vad vill ni göra?
- Om Falsterbonäset blir nationalstadspark blir det möjligt att få kontroll över bebyggelseutvecklingen och sätta upp tydliga gränser för exploateringen. Oskyddade områden utanför de åtta naturreservaten på halvön kan skyddas och informationen till de många besökarna om halvöns unika naturoch kulturvärden kan bli bättre. Därtill kan det skapa goodwill för kommunen.

Vad är fördelarna jämfört med de reservat som finns i dag?

Man kan skapa en enhetlig information, sätta tydliga gränser för vad som kan bebyggas, skapa promenadvägar, ridoch cykelvägar. Vi vill också bygga ett åretruntöppet naturum, för att få en central plats för naturinformationen.

Hur har förslaget tagits emot?

Vi har mött en hel del skepsis från kommunalrådet Göran Holm (m), som oroar sig för att staten ofrånkomligen kommer att få ett visst inflytande över parken. Han verkar vilja ha Vellinge kommun som sin egen lekstuga. Nu håller vi på att bilda opinion för parken. Vi presenterar det för olika föreningar, planerar ett informationsblad till alla hushåll, en utställning på biblioteket med mera.

Hur kommer det att gå?

- Det är svårt att säga, motståndet från kommunen har varit massivt, så det kan nog ta sin tid. Men naturrumet kan kanske bli av ändå. Alternativet är att försöka göra naturreservat av de skyddsvärda områdena. Men en nationalstadspark skulle vara enklare, med naturoch kulturvärdena i samklang med bebyggelsen inom det skyddade området. Nationalstadsparker beslutas av riksdagen. I dag finns endast en i landet, Ekoparken på Norra Djurgården i Stockholm.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.