Ge bussen en chans

TRAFIK ? Kollektivtrafiken är värd att satsa på. Den ger en stor, ofta dold, samhällsnytta. För många människor är den en nödvändig grundläggande service. Trots detta hotas nu kollektivtrafiken i femton län av stora nedskärningar.

Artikel 2006-1

Femton län räknar med nedskärningar i kollektivtrafiken fram till 2007. I storstadsregionerna saknar man resurser för att utöka trafiken. Hur den utvecklingen kan motverkas och kollektivtrafiken utvecklas visar SNF i en ny rapport kallad ?Bättre kollektivtrafik?.

Kollektivtrafiken är systematiskt missgynnad i jämförelse med bilismen när det gäller skatteavdrag och samhällsekonomiska värderingar. Som följd av

detta minskar i dag kollektivtrafiken, säger SNFs generalsekreterare Svante Axelsson. Det är helt oacceptabelt att samhällsnyttiga investeringar i kollektivtrafik trängs undan av olönsamma väginvesteringar.

SNF lyfter i rapporten fram ett flertal möjligheter till stärkt konkurrenskraft för kollektivtrafiken. Bland SNFs förslag finns fortsatt låg moms, statliga anslag för drift av lokal och regional trafik, avskaffande av förmånsbilar och möjlighet för arbetsgivare att ge kollektivtrafikkort till anställda utan förmånsbeskattning. I deklarationen bör avdrag för resor till arbetet baseras på avstånd, inte färdsätt.

Lagstiftning och skattesystem vimlar av regler som motverkar kollektivtrafik. Det drabbar miljön och alla som är beroende av kollektivtrafiken, säger Magnus Nilsson, trafikhandläggare på SNFs kansli. Drygt hälften av Sveriges befolkning över 10 år är beroende av kollektivtrafik. Enligt Svenska lokaltrafikföreningens kollektivtrafikbarometer anser 96 procent av de tillfrågade att en satsning på kollektivtrafik är bra för samhället.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.