Klimatet känsligare än väntat
Artikel 2006-1

Klimatsystemet förefaller känsligare än vad klimatforskarna tidigare antagit. Föränd- ringarna kan komma snabbare och slå hårdare. Slutrapporten från en stor klimatforskarkonferens tidigare i år är dyster läsning. Här är några exempel på vilka effekter forskarna räknar med vid två grader högre global medeltemperatur:

Korallreven är blekta till 97 procent. Mellan 15-37 procent av alla växt- och djurarter beräknas vara utrotade. Sommarisen i Arktis är borta och permafrosten har smält under stora delar av den arktiska tundran. Det ger tillsammans med insektsangrepp och sjukdomar omfattande skador på skogsklädd tundra och nordliga barrskogar. Samtidigt beräknas 3,3 miljarder människor leva med vattenbrist och skördarna minskar kraftigt i torra jordbruksområden i bland annat USA, Kanada, Australien och Sydafrika. Tidigare har man antagit att en växthusgashalt på 550 ppm motsvarar två grader. Nu tror forskarna att man inte ens vid 450 ppm har mer än 50 procents chans att den globala uppvärmningen stannar under +2 °C (i dag har vi nått +0,6 °C och 425 ppm). Med nuvarande utveckling når vi 450 ppm redan kring år 2020!

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.