Ny talerätt för miljön begränsad

MILJÖRÄTT ? Miljöorganisationerna får nu flera nya möjligheter att föra miljöns talan i domstol, men det är samtidigt en kringskuren talerätt som införs.

Artikel 2006-1

I maj förra året infördes en möjlighet för SNF och vissa andra miljöorganisationer att överklaga exploateringsbeslut. Denna så kallade talerätt gäller nu för beslut enligt väglagen, järnvägslagen, luftfartslagen, hamn- och farledslagstiftningen samt minerallagen. Förändringarna sker för att Sverige ska kunna leva upp till kraven i Århuskonventionen och två nya EU-direktiv.

Men den nya talerätten är begränsad. För vägar och järnvägar är det bara myndigheternas centrala beslut om vägrespektive järnvägsplaner som kan överklagas. Beslut i tidigare stadier i planeringsprocessen undantas. Det gör att bara vägens eller järnvägens detaljutformning kan påverkas, inte sträckningen i stort. För flygplatser och farleder är dock talerätten lite vidare. I minerallagen är det återigen mer begränsat, endast brytningstillstånd kan överklagas, inte provbrytningar.

- Talerätten är inkonsekvent införd i de olika lagarna, det blir en djungel där det är svårt att veta vad som kan överklagas i varje enskilt fall, säger Christina Hörnberg Lindgren, doktor i miljörätt vid Umeå universitet. Miljöorganisationerna tvingas in i en brandkårsroll där man kommer sent in i processerna. Det blir mest detaljer som kan påverkas. Det är inte möjligt att på detta sätt påverka lokaliseringen eller avstyra en exploatering helt och hållet.

Går ett ärende vidare till regeringen är det endast via så kallad rättsprövning som beslutet kan överklagas. Hittills har miljöorganisationer inte haft rätt att ansöka om rättsprövning till regeringsrätten. I ett nytt förslag från Justitiedepartementet föreslås, med hänvisning till Århuskonventionen, att detta ska bli möjligt för miljöbeslut.

- Det är bra att miljöorganisationerna får den möjligheten, säger Christina Hörnberg Lindgren. Men ett ännu bättre alternativ skulle dock vara att man avskaffade regeringens prövning och behåller hela processen inom domstolsväsendet.

Planoch bygglagskommittén lägger också förslag om att miljöorganisationer ska kunna överklaga vissa detaljplaner, men bara i de fall organisationen lämnat synpunkter under utställningstiden för detaljplanen och om planen ?kan anses medföra betydande miljöpåverkan? exempelvis vid etableringen av ett externt köpcentrum.

- Kommittén har verkligen lagt sig på en miniminivå för talerätten, säger Jens Forsmark, handläggare för planeringsfrågor på SNFs kansli. Men att vi får talerätt är naturligtvis bra. Nu öppnas en möjlighet att i alla fall granska hur vissa detaljplaner tar hänsyn till miljön.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.