Så ersätter vi kärnkraft och olja

ENERGI ? Sveriges energibehov kan klaras utan kärnkraft och fossila bränslen. Bioenergi, vindkraft och effektiviseringar kan ge oss ett miljövänligt energisystem till år 2020. Beräkningarna presenterades av energibranschen under SNFs höstkonferens.

Artikel 2006-1 Carl-Axel Fall


Över 70 procent av svenskarna vill se en energiomställning från kärnkraft och fossila bränslen till förnybara energikällor. Bara 13 procent vill satsa på kärnkraft och fossilenergi. Det visar en undersökning som SNF låtit Sifo göra.

Viljan finns alltså, men tron på att det också ska ske är svagare. Det framgick också av undersökningen. Men om skeptikerna hade varit med på SNFs höstkonferens i november då hade de inte tvivlat längre. Sannolikt stärktes miljöprofilen i den svenska energipolitiken en bra bit av denna konferens som samlade en rad tunga föreläsare.

Företrädare för bio-, vindoch solenergibranscherna samt Sveriges energirådgivare visade att Sveriges energipussel kan läggas så att både kärnkraften och fossilenergin kan ersättas till år 2020.

OM VI FÖRST HÅLLER oss till elproduktionen visade branscherna att de kan få fram 88 miljövänliga terrawattimmar, TWh. Det räcker gott och väl till att fasa ut kärnkraften som om några år ger 70-80 TWh. Bioenergin går redan som tåget och kommer 2020 ha vuxit med 35 TWh el. Vindkraften beräknas också ha kommit igång på allvar och utlovar 27,5 TWh. Energieffektivisering ger 25 TWh av allra bästa sort sparad energi. Solen ska inte räknas ut men fram till 2020 ger den inte särskilt mycket, i varje fall inte som el.

Samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin satt med under förmiddagen och framstod helt klart som vår vän när hon tackade för några timmars god kompetensutveckling.

När det gäller energiomställningen betonade hon att vi måste se globalt på energifrågorna, inte minst klimatfrågan tvingar oss till det.

För mig är naturgas ett fossilt bränsle och kärnkraften ingen miljövänlig energikälla.

Hon deklarerade att regeringen inte har någon vilja att bygga ut vattenkraften. Sahlin var mycket positiv till biobränslena och vindkraftens möjligheter. Även solen kan vara på väg och hon ser också mycket stora besparingsmöjligheter i bostadssektorn.

MONA SAHLIN BERÄTTADE att regeringen kommer med stöd till bostadsägare som byter ut sin oljepanna eller direktverkande el mot värmesystem för förnybara bränslen. Beslutet kom också i december och gäller från årsskiftet. Hon klargjorde vidare att regeringen vill utöka elcertifikaten. Men att den framtida energipolitiken är bräcklig stod också klart:

Jag hoppas vid gudarna att det gränsöverskridande samarbetet med centern i energifrågorna kan bestå. Hon berättade att hon på Bommersvik på 70-talet fick lära sig att bekämpa en del ismer, bland annat ekologismen.

Lika fel som det var måste vi i dag visa att ekologisk hållbarhet och hållbar ekonomisk utveckling inte är motsatser.

SNFS GENERALSEKRETERARE Svante Axelsson såg rätt nöjd ut men kritiserade regeringens beslut att godkänna att kärnkraftsproduktionen tillåts öka trots att Barsebäcksverken stängts.

Egentligen borde jag få credit för att vi stängt Barsebäcks båda aggregat. Men så länge kärnkraften finns kvar måste ägarna få investera, det är inte minst en säkerhetsfråga, svarade ministern men tillade ändå att kärnkraften ska avvecklas.

Svante Axelsson menade att detta var en beklämmande dubbelhet och pressade sedan ministern på varför regeringen gynnar både kärnkraft och

fossilgas när den talar så vackert om de förnybara framtidslösningarna?

Naturgasen får klara sig helt på marknadens villkor, vi stöder inte fossilgasen långsiktigt. Det är biosidan som ska växa, men fossilgasen har en plats i ett övergångsskede, sa Sahlin.

DET SVENSKA ENERGIPUSSLET handlar inte bara om el, utan än mer om värmeförsörjning och där är förutsättningarna för en omställning kanske ännu bättre. En av de allra bästa byggstenarna är Sveriges väl utbyggda fjärrvärmenät. SNFs energipussel bygger till stor del på en fortsatt satsning på kraftvärme alltså produktion av såväl el som fjärrvärme från bioeldade anläggningar. Till 2020 beräknas värmetillskottet från bioenergi ha ökat med 37

TWh.

Kent Nyström från Svenska Bioenergiföreningen berättade att Sverige i dag är världsbäst på bioenergiutrustning och han såg det som vår nästa stora exportboom.

Även om SNFs energipussel fick bra respons fanns där några kritiska röster. Ewa Flyborg, riksdagskvinna (fp), såg en fortsatt satsning på kärnkraften som lösningen. Av klimatskäl borde den utvecklas, inte avvecklas, hävdade hon.

PROFESSORN I ENERGITEKNIK, Björn Carlsson, förespråkade en mer europeisk politik. Om man tänkte mer på hur energisystemen fungerar blir det inte lika angeläget att ersätta den sista skvätten olja eller naturgas, hävdade han. Däremot måste alla klutar sättas in på att minska elberoendet för det leder till minskad produktion av miljöskadlig kolkondens-el i EU.

Björn Carlsson har fått svenska Volvofabriker att halvera sitt energibehov ?bara genom att ta bort dumheter inte hålla på med gnet?. Svensk industri lider av höga kostnader men energikostnaden kan den lätt klara bara den börjar spara, var hans huvudbudskap.

SNFs politiska krav för framtiden är att elcertifikaten behålls och att kvoterna succesivt ökas. Tillståndsprövningen för vindkraftverken måste förenklas vilket är på gång och att koldioxidskatten måste ligga kvar minst på dagens nivå och även omfatta industrin.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.