Sämre strandskydd i inlandet
Artikel 2006-1

NATURVÅRD * Den känsliga frågan om ett mer differentierat strandskydd har tidigare utretts av Naturvårdsverket. Efter en omfattande remissomgång har nu en arbetsgrupp vid miljödepartementet tagit fram förslag till förändringar av strandskyddet.

Förslaget innehåller både skärpningar och lättnader. Länsstyrelsen får rätt att dra in rätten att ge strandskyddsdispenser till kommuner som missköter sig och får rätt att överpröva kommunernas dispenser om naturintressen hotas.

- I dag ges alltför många dispenser på alltför vaga grunder och inte sällan utan stöd i lagen, säger Klas Hjelm, naturvårdschef på SNFs kansli.

Naturskyddsföreningen är i stort positivt inställd till förslagen men anser i sitt remissvar att de föreslagna förändringarna på en rad punkter går för långt.

- I förslagen betonas strändernas betydelse för det lokala näringslivet snarare än det långsiktiga bevarandet av dem, säger Klas Hjelm. Möjligheterna att upphäva strandskyddet av olika anledningar är också alltför vida. Framförallt reagerar vi mot den nya möjligheten att välja bort strandskyddet för detaljplanelagda områden om andra intressen anses väga tyngre. Dessutom kritiserar SNF att strandskyddet inte ska gälla för byggandet av vägar och järnvägar. I glesbygdskommuner med god tillgång till inlandstränder (minst 50 meter obebyggd strand per invånare) lättar man på skyddet. Enligt SNFs remissvar är det rimligt att göra åtskillnad mellan strandskyddskraven i kustoch inlandskommuner. Föreningen anser dock att det föreslagna måttet är alltför trubbigt.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.