Skydda skogen runt knuten

VINKLAT * Vi mår bra i skogen och behöver vår vardagsskog. Men se upp, en dag kan den vara borta. SNF vill skydda minst 100 tätortsnära skogar.

Artikel 2006-1

I dag bor omkring 85 procent av Sveriges befolkning i tätorter. Därför är det den tätortsnära naturen som har störst betydelse för människors möjlighet till naturupplevelser i vardagen.

Tre av fyra svenskar vistas i skogen varje vecka. Merparten av dessa besök sker i den tätortsnära skogen, det vill säga skog som ligger mindre än tre kilometer från en tätort.

Känner du till vilka planer som finns för din närmaste skog? Kanske kommer utsikten från ditt fönster snart att förändras utan att du vet om det? dag är bara drygt en procent (cirka 300 000 hektar) av skogen i Sverige tätortsnära skog. Arealen minskar med någon procent varje år, främst på grund av väg- och bostadsbyggen.

Närheten till skogen är mycket viktig för att människor ska ta sig dit. Mer än fyra femtedelar av svenskarna vill ha närmaste rekreationsskog inom gångavstånd.

Skogsdebatten, som under lång tid präglats av konflikten mellan naturvård och skogsproduktion, har vidgats. Allt större uppmärksamhet ägnas nu åt skogens sociala värden.

Den tätortsnära skogen är viktig i många människors vardag. Naturupplevelsen i sig kan vara guld värd. Vistelse i skogen minskar stress, sänker blodtryck och puls och kan innebära att sjukdomar läker snabbare. Skogen kan också användas som pedagogisk resurs. Att lära ute i skogen gynnar barns fysiska, mentala och sociala utveckling.

Den tätortsnära skogen är inte bara hem för olika dju- roch växtarter. Den fungerar också som luft- och vattenrenare och bullerdämpare.

Den tätortsnära skogen har ett stort ekonomiskt värde utöver virkesproduktion: den ger turistintäkter, ett ökat fastighetsvärde och skapar förutsättningar för en förbättrad folkhälsa, vilket på sikt innebär lägre sjuk- och hälsovårdskostnader.

SNF har som mål att skydda 100 tätortsnära skogar till och med år 2006. Målet ska nås genom att initiera nya projekt och genom att samordna och stimulera påbörjade lokala projekt för att skydda tätortsnära skog i kretsar och länsförbund.

Den tätortsnära skogen måste bevaras, inte bara för djuren och växterna, utan även för vår egen skull!

Märta Berg
Projektledare Skydda tätortsnära skogar, SNF rikskansli

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.