Svamp i åkern
Artikel 2006-1

Mykorrhiza, svamp som lever i symbios med växter, finns inte bara i svampskogen. Johanna Sjöberg visar i en avhandling från SLU att mykorrhiza är vanlig i både åker- och ängsmark, från Skåne till Norrbotten. Mykorrhizan ger näringsämnen till växterna och kolhydrater till svamparna. Hittills har man vetat ganska lite om hur vanligt det är med mykorrhiza i åkermark, eller hur stor mångfalden är. Johanna Sjöberg samlade in jordprover från 45 fält i olika delar av landet. I samtliga jordprov fanns spår av mykorrhiza. Avhandlingen ger också exempel på att mykorrhiza i viss mån kan skydda säd från svampsjukdomar.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.