Välj fosfatfritt

Fosfater i tvättmedel diskuteras nu på nytt som ett miljöproblem för Östersjön. Det finns fosfatfria alternativ för alla med eget avlopp. Välj dem!

Artikel 2006-1 Anders Friström

I miljöfrågornas barndom på sextiotalet talades mycket om fosfat i tvättmedel som orsak till övergödning av sjöar. Reningsverken byggdes ut och frågan försvann från dagordningen. Nu larmas om fosforöverskott i Östersjön och tvättmedelsfrågan kommer upp igen. Cirklarna sluts.

I sötvatten är fosfor den mest knappa växtnäringsresursen? som begränsar tillväxten för alger och plankton. I havet är det annorlunda. I många år har den allmänna meningen varit att kväve är den begränsande faktorn. Miljarder har också lagts ut på kväverening för att minska övergödningen av Östersjön. Nya rön talar dock för att fosfor spelar en viktig roll för de allt vanligare algblomningarna i Östersjön. De blågröna alger som blommar på somrarna i Östersjön fixerar ju sitt kväve ur luften och behöver inte bekymra sig om kvävebrist.

Bra miljöval-märkta tvättmedel och maskindiskmedel kan innehålla upp till 20 procent fosfat. Sedan många år tillbaka är dock rådet till alla med enskilda avlopp att välja fosfatfria tvätt- och diskmedel.

- Vi har som alla andra tyckt att vi i Sverige har tillräckligt bra rening i reningsverken och de allra flesta hushåll är anslutna till sådana, säger Helena Norin, som är handläggare för kemtekniska produkter inom SNFs miljömärkning Bra Miljöval. Däremot kräver vi att det på paketen tydligt skrivs ut om medlet innehåller fosfat. Det ska också finnas en varningstext som uppmanar hushåll som inte är anslutna till reningsverk att inte använda medlet. Fosfat tillsätts som avhärdare för att göra vattnet mjukare. Det är billigt och effektivt. Det är mest de stora tillverkarna som bytt ut fosfaterna. De tillverkar samma medel för marknader i många länder. Italien och Tjeckien har förbud mot fosfater och även EU utreder ett förbud. Då blir det enklare för producenterna att ta bort fosfaterna överallt. De ersätts oftast av zeoliter (ett lermineral) och polyakrylater istället. Ett annat dyrare alternativ är citrater.

- I Sverige har vi mjukt vatten på de flesta ställen. Men även i mjukt vatten behövs lite avhärdning, den gör att det behövs mindre tensider - som är mer miljöskadliga, säger Helena Norin. Därför kan det vara en vits med att använda mindre tensid och mer avhärdare. Flytande tvättmedel innehåller inte avhärdare, utan bara tensider, men fungerar inte heller i hårt vatten. Handdiskmedel, schampo och liknande innehåller inte heller fosfater.

SNF HÅLLER JUST nu på att revidera Bra Miljöval-kriterierna för tvättmedel.

- Det finns goda skäl till att utreda fosfatanvändningen i tvättmedel, säger Helena Norin. Vi har haft en egen linje i ett europeiskt perspektiv. Därför kommer vi att utreda förutsättningarna för ett förbud eller begränsning av fosfaterna i Bra miljövalmärkta tvättmedel. Föreningen samarbetar också med miljöorganisationer på andra sidan Östersjön med att minska fosforutsläppen från tvättmedel. I Polen har exempelvis polska ekologiska klubben bedrivit en framgångsrik tvättmedelskampanj som gett fosfatfria tvättmedel stora marknadsandelar. Hälften av landets fosfortillskott till Östersjön kom innan kampanjen från tvättmedel. Även i Estland och Lettland arbetar miljöorganisationerna med tvättmedelsfrågan. Nu inleds också samarbete med ryska organisationer.

Här hittar du en lista över alla miljömärkta tvättmedel och maskindiskmedel. Där kan du också enkelt se vilka som är fosfatfria.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.