Båda blocken kan

- Den här granskningen visar att miljön inte måste vara en blockfråga. Det säger Svenska Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson.

Artikel 2006-3 Carl-Axel Fall

- Partier i båda blocken har en seriös miljöpolitik. De har inte samma idéer, och vill inte alltid se de lösningar som vi inom SNF tycker är de bästa, men partierna har ofta en tanke, ett kvitto på att miljöfrågorna inte i sig är "röd-gröna", säger Mikael Karlsson.

Han menar att miljöpolitiken går att driva inom ramen för olika ideologier så länge kommande generationer och miljön ges ett värde och under förutsättning att partierna har kunskap. Förstår man inte frågorna, utan tror att miljöpolitiken är något som står i motsats till ekonomisk tillväxt och till sysselsättning hamnar man fel, menar Mikael Karlsson.

- Moderaterna är ett undantag i svensk politik. Att de så konsekvent har agerat negativt för miljön verkar bero på en felaktig syn på att marknaden löser miljöproblemen, på en låg värdering av människa och miljö, eller både och. Eftersom de inte har något större intresse av att skaffa kunskap hamnar de ofta på kollisionskurs med alla de företag som vet att miljöarbete lönar sig, säger Mikael Karlsson.

Mikael Karlsson menar att de andra partierna har förstått att miljöpolitiken är en naturlig del av varje lands politik, och att miljöpolitiken kan leda även till exportintäkter och nya jobb. Här har socialdemokraterna börjat gå från ord till handling med sin idé om ett grönt folkhem.

Hur mycket säger egentligen en sådan här granskning?

- Det är ett urval av frågor som har granskats, men de är viktiga och ger en god bild av hur partierna agerar.

Mikael Karlsson tycker att det är viktigt att jämföra vad partierna lovade med hur de sedan handlade. Miljöpartiet har agerat mest miljövänligt i många frågor, men det har ändå, tillsammans med vänsterpartiet, avvikit från vad det svarade att de ville, anser han.

- Samarbetspartierna säger ofta att de ville mer, men man måste bedöma dem efter vad de åstadkom. Det borde ha gått snabbare när det gäller exempelvis koldioxidutsläppen och skatten på avfall som förbränns - att det inte blev så är regeringens och samarbetspartiernas gemensamma ansvar.

- Samtidigt ska man minnas att oppositionspartier lätt kan bli mer radikala när de inte bär ansvaret för majoritetsbesluten. Hur centern och folkpartiet som är mest miljövänliga i oppositionen verkligen skulle ha agerat i regeringsställning tillsammans med moderaterna är därför högst oklart. Oppositionen är mycket splittrad i miljöfrågorna.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.