Biobränslet räcker
Artikel 2006-3

Grenar, bark och halm samt energigrödor som salix och rörflen, kan med ny teknik täcka så gott som hela Sveriges behov av fordonsbränslen eller 40 procent av dagens elanvändning. Det visar Peter Hagström i en ny doktorsavhandling från SLU. Hanteringen av biomassan måste dock bli mycket mer effektiv om användningen ska bli långsiktigt hållbar. En förutsättning är ny teknik som förgasning till vätgas och bränsleceller. Med dagens teknik räcker bränslet till två tredjedelar av behovet.

http://diss-epsilon.slu.se

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.