Har du regnskog i ditt vardagsrum?

SKOG * De stora svenska golvföretagen Tarkett och Kährs säljer trägolv som tillverkas av olagligt avverkad merbau från Malaysia. Köp inte golv i tropiskt trä uppmanar SNF.

Artikel 2006-3 Anders Friström

I en aktuell rapport Behind the Veneer från den engelska organsiationen EIA (Enviromental Investigation Agency) och den indonesiska organisationen Telapak pekas de båda kända företagen ut. Tarkett-koncernen (där Tarkett Sverige AB ingår) är det näst största trägolvsföretaget i världen, Kährs är det tredje största.

Merbau är ett regnskogsträslag som värderas högt på grund av sin hårdhet och sin vackra röda färgton. De båda golvföretagen har förklarat att träet kommer från kraftverksdammen Temenggor i Malaysia, där träd som ställts under vattnet avverkats lagligt. Men licenserna för avverkningar i området gick ut i maj förra året och har inte förnyats. Kährs erkänner nu själva i rapporten att långt ifrån all merbau kommer från dammen. Den mängd stammar som funnits i dammen är också alldeles för liten för att motsvara försäljningen från de stora golvföretagen - eller de mängder som angivits med dammen som ursprung. De leverantörer som haft koncession på avverkningen i Temenggor anklagas av skogsmyndigheterna i landet för omfattande illegal avverkning av merbau i områdena runt dammen. Därför förnyades inte avverkningstillstånden.

- Som konsument ska man kunna lita på att företag som inte skulle bryta mot svenska lagar och regler, också bedriver en juste verksamhet utomlands, säger Maria Rydlund, tropikskogshandläggare på SNFs kansli. Dessutom är merbau klassat som hotad av IUCN. Handeln med träslag som merbau är redan av den anledningen tveksamt.

TRYCKET MOT DE sista regnskogarna är hårt. Men det är ofta svårt att spåra varifrån tropiskt trä kommer. Det förekommer en omfattande handel med illegalt timmer från länder som Indonesien och Malaysia.

SNF försöker få svenska konsumenter att avstå från tropiskt trä. Den nuvarande handeln är till största delen inte långsiktigt hållbar och intäkterna kommer inte människor till godo som är beroende av skogsresurserna i urspungsländerna. När skogen försvinner, och med den oersättliga biologiska värden, försvinner också möjligheterna för lokalbefolkningen att leva i och av skogen.

I stället bör man enligt Naturskyddsföreningen välja andra alternativ. Ska man absolut köpa tropiskt trä i någon form ska det vara från skogsbruk som kontrollerats av en oberoende part, vilket innebär från FSC-certifierat skogsbruk (Forest Stewardship Council).

- En viktig del av SNFs arbete är att sprida kunskap i Sverige om situationen i de tropiska
skogarna, hoten mot såväl
människor som miljö och vad vi som konsumenter bör tänka på så länge företagen brister i ansvar, säger Maria Rydlund.

SNF kräver också ett bättre regelverk på EU-nivå så att importländerna både kan stoppa illegalt avverkat timmer och också illegal råvara som på olika sätt redan bearbetats till trävaror.

http://www.telapak.org/publikasi/download/veneer_en.pdf

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.