Havsmiljön på allas agenda

Miljöfrågorna har tagit ett kliv upp i opinionen och hamnar nu i jämnhöjd med frågan om Sveriges ekonomi. Havsmiljön rangordnas i topp av nästan alla partier, visar SNFs undersökning.

Artikel 2006-3

NÄR RIKSDAGEN ÖPPNADE I HÖSTAS ägnade Göran Persson närmare en femtedel av sin regeringsförklaring åt miljö och hållbar utveckling. När partiledarna ett par veckor senare möttes i riksdagsårets första debatt pratade samtliga miljöpolitik. Det har inte hänt i detta forum sedan mitten av 1990-talet, och partiledarna har inte givit miljöfrågorna så stort utrymme i riksdagens kammare sedan åren efter "sälvalet" 1988.

Förhoppningsvis är detta ett tecken på att våra politiska ledare börjar känna att miljöfrågorna allt för länge varit i skymundan och att miljöengagemanget och miljöopinionen ute i samhället växer.

Faktum är att hoten mot vår miljö i dag är en av de företeelser som oroar oss allra mest. Enligt en undersökning av SOM-institutet vid Göteborgs universitet är 48 procent av svenska folket mycket oroade över miljöförstöringen. Det enda som skrämmer ännu mer är terrorhotet. Oron för miljön har dessutom ökat under de senaste åren. Samtidigt placerar var tionde svensk miljön på listan över de viktigaste samhällsfrågorna, också detta enligt SOM-institutets årliga enkäter. Det är en ökning jämfört med de två närmast föregående åren. Miljöfrågan placeras nu i jämnhöjd med frågan om Sveriges ekonomi.

SVENSKA NATURSKYDDSFÖRENINGEN HAR inför valet frågat riksdagspartierna hur de vill agera framåt i några viktiga miljöfrågor. Här presenteras de svar som berör Östersjön och havsmiljön. Partierna listar även sina tre viktigaste miljöfrågor för den kommande mandatperioden.

Alla partier, utom miljöpartiet, prioriterar nu Östersjöfrågorna som en av de tre viktigaste miljöfrågorna att ta itu med. De håller också med SNF om att tilldelningen av fiskekvoter måste följa forskarnas råd och att man ska använda EU-stöden för att bygga nya reningsverk i öster.

Hela enkäten presenteras i nästa nummer av Sveriges Natur som kommer strax före valet.

SNF har också granskat hur partiledarna uppmärksammat miljön i sina tal och debattartiklar under den gångna mandatperioden.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.