Hjälp till att rädda Östersjön

Många av Östersjöns miljöproblem kan bara lösas med politiska beslut och långsiktiga åtgärdsplaner. Men det finns mycket du kan göra själv för att minska ditt bidrag till föroreningen av havet.

Artikel 2006-3 Anders Friström

Skit inte i havet Har du fritidshus vid kusten med enskilt avlopp? Sannolikt kan du förbättra en hel del. Trekammarbrunn, septitank eller markbädd är att föredra framför en enkel stenkista. Skaffa dig gärna en torr toalettlösning. Använd miljömärkta fosfatfria disk- och tvättmedel. Kolla i Bra miljöval-registret att den produkt du har valt är fosfatfri (www.snf.se/bmv/bmv-register).

Åker du båt - uträtta inte dina behov i vattnet, töm heller inte båttoaletten i havet. Båtlivet släpper ut lika mycket som en medelstor stad om somrarna.

Kör mindre bil En tredjedel av kvävenedfallet över Östersjön kommer från trafiken. Kör mindre bil eller kanske en mindre bil. Det ger mindre kväveutsläpp, mindre försurning, minskad klimatpåverkan och bättre hälsa för oss alla. Kör också långsammare och bättre så spar du bränsle, miljö och liv.

Bygg en våtmark Är du markägare, fundera hur du kan fördröja vattnets väg genom dina marker. Allt från stenar i bäcken till anlagda meanderslingor med vass kan bidra till att fånga upp näringsämnen. Låt bli att rensa åar och räta ut diken. Återställ översvämningsmarker. Värna våtmarkerna på alla sätt!

Ät inte torsk Det finns torsk som fiskats juste, men det är mycket svårt att vara säker på saken. Bäst är att undvika helt. Se sidan 29.

Välj ekologisk mat Jordbruket är den största enskilda källan till gödningsämnen i Östersjön. Näringsläckaget är mindre från de ekologiska odlingarna. Välj därför ekologiska livsmedel så mycket du kan. På köpet ger du stöd till ett mer levande landskap, fler lärkor och hagmarksblommor.

Behövs båtbottenfärg Båtbottenfärger innehåller giftiga ämnen: koppar, zink och Irgarol. Miljövänligare alternativ är färger som skapar en glatt yta med silikon eller teflon eller avskräcker påväxten med pepparextrakt. Du kan också fundera på om du verkligen behöver båtbottenfärg överhuvdtaget. Ta en sväng in i sötvatten med båten så dör all påväxt. Sjösätt båten sent om du ändå inte kommer att använda den förrän till semestern. Är det en mindre båt kan du ta upp den och tvätta av den någon gång under säsongen.

Fyrtaktare ska det vara Upp till 30 procent av bränslet i en tvåtaktsmotor går oförbränt vidare ut till vatten och luft. Tillsammans släpper utombordsmotorerna i Sverige ut 15 000 ton kolväten per år i våra vatten. Fyrtaktare ska det vara! Och innan du hunnit byta motor så kör du väl på akylatbensin och använder miljöanpassad tvåtaktsolja? Marindieseln är bränslesnål, men släpper ut upp till 8 gånger mer kväveoxider än motsvarande bensinmotor.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.