It takes two to tango

Det blir inget möte om bara en part anstränger sig. Eva-Lena Neiman manar till en egen satsning för att fånga upp rörelser eller tankar som naturen föder. Böcker är till god hjälp.

Artikel 2006-3

DEL TVÅ AV Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna, Mångfotingar, har kommit och många kommer förundrat att bläddra sig genom mångfalden av stenkrypare, kejsarfotingar och andra varelser som är omsorgsfullt porträtterade. Men hur många kommer också att gå ut och möta dem? Jag tror att vi är rätt få. Det krävs nyfiken vilja och att kryparna och fotingarna valt samma tid och geografi. Ett möte kräver minst två rörelser från olika utgångspunkter.

Betydligt fler kommer att vara med om fjärilsmöten som nu kan berikas med hjälp av två efterlängtade, vackra och användbara handböcker. I Svenska fjärilar - en fälthandbok (Albert Bonniers förlag) har Bo Söderström gjort en fantastiskt insats och fotograferat de flesta svenska arter levande i miljö. Fotoplatserna och bra fjärilsmiljöer redovisas föredömligt. Inspirerande känns också de ekologiska nycklar som utgår från biotop och den tid på året man kan se en art flyga.

Våra fjärilar, dagfjärilar i Norden av Håkan Elmquist och Göran Liljeberg (Prisma) har foton huvudsakligen av preparerade fjärilar. Boken karaktäriseras av tydlig och luftig överblick. Inledningsvis finns ett vackert fotogalleri med levande fjärilar och en del larver och puppor.

Att ge ut en flora med det avgränsade namnet Den blommande finnskogen, av Björn Ehrenroth, text och foto och Ann Sundén-Cullberg, text (Boviggen förlag) känns lite vanskligt - men har lyckats väl. Arturvalet är hämtat från mellansvenska skogsbygder där invandrande finnar bröt mark på 1600-talet. Svedjebruket gav skogen luckor och gläntor. I den smidiga boken porträtteras skogsarter men också örter som finns där människor verkat. Ett möte med finnmarkens historia.

Temat möten håller också för nästa bok, som är av en helt annan karaktär: Tjernobyl - Dagbok från spökstaden av Elena Filatova (Bokförlaget Max Ström). Filatova har en omtalad hemsida som uppdateras med reportage från zonen runt Tjernobyl: www.elenafilatova.com . Bokens bilder och korta texter är hämtade från sidan. Författaren avstår arvodet som i stället går till Röda korsets arbete med vård av dem som drabbades av strålningen vid Tjernobylolyckan. Reportagen har tillkommit medan Filatova åker motorcykel på öde vägarna och genom tömda samhällen. I hennes skildringar möts tiderna: det som en gång var, drömmarna om framtiden och det som blev - katastrofen. Det är 20 år sedan som inte bara vitryssar och ukrainare, utan också vi svenskar, mötte framtiden i en strålande örfil. Boken drabbar och håller minnet vid liv.

I boken Tidlöst av Mats Wilhelm (MW-BILD och Gunnar Jansson) söker Wilhelm fånga ögonblick som känns tidlösa. Bilderna är vackra, flera är poetiska fullträffar, men texten är ojämn i detta lovvärda projekt. Jag skulle önskat enkla art- och ortsangivelser intill bilderna och färre ord.

Fågelminnen, av Anders Wistrand (Författarens Bokmaskin) har många fint utmejslade situationer med fågelmöten. Opretentiöst och sympatiskt.

Till synes långt från naturströvarens vandring bland fjärilar och fåglar landar Maktkamp Europa - folkrörelser, kapital och mediemoguler i EU (Atlas förlag), av Mats Engström, ledarskribent på Aftonbladet med mångåriga erfarenheter av EU-politiskt arbete. Kan fjärilsälskaren eller den miljöengagerade medborgaren möta makten? EU-parlamentet och dess kringvärld av tjänstemän är numera en viktig arena där folkrörelsefolk och lobbyister knyter kontakter, rör sig i korridorer, där allianser skapas och åsikter byts och bryts. Boken ger en lättillgänglig bild av hur besluten fattas. Frågeställningarna som berörs i boken är många och viktiga: Vad händer när europapartier växer fram och gemensamma mål och ståndpunkter formas utan levande möten mellan gräsrötter? Vilken roll skulle EU-spridda medier kunna spela?

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.