Många förslag till stämman

FÖRENINGEN * Årets riksstämma hålls i Karlstad 16-18 juni. Ombuden från landets kretsar och länsförbund har en mängd förslag att ta ställning till.

Artikel 2006-3

Nya verksamhetsriktlinjer föreslås som lägger fast färdriktning och fokus för SNFs arbete fram till år 2010. Arbetet med föreningens fem prioriterade arbetsområden: jordbruk, skogsbruk, hav och fiske, kemikalier samt klimat, fortsätter. Men riksstyrelsen föreslår att SNF ska lägga större vikt vid människors hälsa och vid internationella frågor. Konsumentmakt, stärkt naturkänsla och politisk påverkan är de tre viktigaste arbetsmetoderna.

Stämman ska också behandla ett fyrtiotal motioner. Flera av dem handlar om sänkt medlemsavgift för pensionärer. En förslagsställare vill ha höstkonferensen utanför Stockholm och på en helg. En annan föreslår ekologisk mat på alla SNF-arrangemang. En motion vill se utökad bevakning av föreningens arbete i Sveriges Natur.

Två motioner önskar stopp för uranbrytning i Sverige. Nanotekniken tas också upp, vars tillämpningar kan bli ett hot mot miljön, enligt motionären.

En motionär vill att SNF ska propagera för cykelsemestrar, en annan oroar sig för fyrverkeriers miljöeffekter. Obligatorisk hastighetsbegränsare i lastbilar är ett annat förslag, liksom förbud mot tvåtaktsmotorer. Flera motioner handlar om skogspolitiken, bland annat föreslås ett högre mål för skyddad skog och utökat skydd av skogar med lång kontinuitet.

I en proposition, ett förslag från styrelsen, föreslås höjd medlemsavgift till 295 kronor för tolv månader. Det skulle innebära att SNF går i från årsvis medlemskap. Ny styrelse ska också väljas, ordföranden Mikael Karlsson föreslås för omval, liksom merparten av styrelsen. Fyra nya ledamöter föreslås, Bengt Cedrenius, Bo Jönsson, Lotta Lanne och Pia Lindeskog.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.