Mycket text men få svar

På webben möts politiker och väljare. Hemsidan är bästa skyltplats, men hur mycket lyfter partierna miljön? Och lösningarna? Läs Sveriges Naturs genomgång, parti för parti.

Artikel 2006-3CENTERPARTIET tar upp miljön bland sina prioriterade frågor, men är samtidigt det parti som är sämst på att ge svar på väljarnas frågor. Allt som finns är tre texter under tre olika rubriker, utan möjligheter att klicka sig vidare. Texterna tycks delvis vara gamla, de är fragmentariska och centrala delar av det miljöpolitiska fältet (exempelvis klimatpolitiken) berörs inte alls.

Centerpartiets hemsida

FOLKPARTIETS miljösida är torftig: två inledande meningar plus åtgärder i sju punkter på spridda områden. En del information finns under andra rubriker men som helhet är miljöinnehållet magert, utan bakgrundsfakta eller motiveringar till partiets ståndpunkter. Ett plus för tydliga, punktvisa redovisningar av partiets förslag på olika områden.

Folkpartiets hemsidaKRISTDEMOKRATERNAS webbplats presenterar partiets miljöpolitik i en allmänt hållen text som till större delen handlar om energifrågor. På energiområdet presenterar partiet också ett antal konkreta åtgärdsförslag i punktform. Det är tunnsått med bakgrundsfakta och problembeskrivningar. De besked man får om partiets miljöpolitik är i allmänhet knapphändiga.

Kristdemokraternas hemsida

MILJÖPARTIETS webbplats är mycket innehållsrik och har en komplicerad uppbyggnad med massor av länkar. Här går att få mycket information om miljöfrågor och svar på det mesta om partiets politik. Problemet är att hitta. Det är lättare att få besked i olika sak- och detaljfrågor än att få en bild av partiets övergripande syn på miljöproblemen och miljöpolitiken.

Miljöpartiets hemsida

MODERATERNAS webbplats utmärker sig genom sin avvikande beskrivning av miljösituationen. Inga miljöhot och miljöproblem, med undantag för en kort skrivning om Östersjön. Genomgående mycket knapphändig information om partiets miljöpolitik, uppbyggd som frågor och svar, vilket är lättöverskådligt, men om man har andra frågor lämnas man i stort sett i sticket.

Moderaternas hemsida

SOCIALDEMOKRATERNAS webbplats har en enkel och tydlig struktur. Miljösidan har nio underrubriker/länkar till texter som presenterar partiets miljöpolitik närmare. Det är förvånande att ett parti som står för ekologisk omställning och som har en tydlig miljöpolitisk vision har en miljösida med en så svag och allmänt hållen text, där miljön närmast framställs som en trivselfråga. "Det gröna folkhemmet" presenteras först under en underrubrik. Texterna om partiets miljöpolitik är genomgående korta.

Socialdemokraternas hemsida

VÄNSTERPARTIETS webbplats lyfter inte fram miljön som ett prioriterat politikområde, men är ändå mycket innehållsrik på detta område. Strukturen med vanliga frågor och länkar till faktablad gör det lätt att hitta. Detta är den enda av partiernas hemsidor som erbjuder lättillgänglig kunskap om miljöfrågorna i nämnvärd utsträckning.

Vänsterpartiets hemsida

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.