Rikt liv i gamla ekar
Artikel 2006-3

Läderbaggen är en utrotningshotad skalbagge vars larver lever i gamla, ihåliga lövträd, helst ekar. Den kan användas som indikatorart. Om läderbaggen trivs är det troligt att många andra hotade insekter också finns där. Genom att bevara gamla lövträd i trakter där läderbaggen förkommer kan en hel fauna av trädlevande insekter överleva. Flest arter hittar man i större glesa bestånd av gamla grova träd. SLU-forskaren Thomas Ranius deltar i en alleuropeisk inventering av läderbaggen. Arten har minskat kraftigt i hela Europa, men mest i den nordvästra delen. I södra Sverige, Lettland och Centraleuropa finns den kvar på många ställen, men de flesta lokalerna är mycket små.

www.eremit.net

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.