Sprutar bort livet

I Syd används mycket bekämpningsmedel, ofta utan kontroll eller tillräcklig kunskap. Det ger stora skador på människor och miljö. Användningen måste minska, skriver Rodolfo Magne, jordbrukshandläggare på internationella avdelningen på SNFs kansli.

Artikel 2006-3 Rudolfo Magne

Jordbruket i Syd blir allt mer intensivt. Stora exportinriktade odlingar kräver allt mer mark och vatten. Den okontrollerade användningen av bekämpningsmedel är ett hot mot hälsan för redan utsatta fattiga jordbrukare.

I större delen av Latinamerika ökar importen av pesticider varje år. Costa Rica använder mest i världen, i genomsnitt 22 kg aktiv substans per hektar - att jämföra med Europas genomsnitt på 4,5 kg/ha.

Hanteringen av bekämpningsmedlen är ofta bristfällig. Stora fruktplantager hävdar att deras arbetare använder skyddsutrustning, men faktum är att banan- och kaffearbetarna föredrar att spruta utan svettig skyddsutrustning. Småbönder sprutar i sina vanliga kläder.

I Costa Rica sker besprutningen ofta med flygplan. Skyddsavstånden till bebyggelse respekteras inte och det händer att kemikalierna sprids över skolor och bostadshus.

I Bolivia behöver småbönderna egentligen bara små mängder av bekämpningsmedel till sina odlingar men försäljarna har bara storpack. Mellan sprutrundorna förvarar bönderna medlen hemma, ibland tillsammans med livsmedel, lätt tillgängliga för småbarn.

Att läsa bruksanvisningen kan vara svårt för småjordbrukare som är ofta är analfabeter eller har svårt att beräkna doser. Enligt lag måste bruksanvisningen vara skriven på lokalspråk men det är ofta inte fallet. Småbönderna kontrollerar i stället kvaliteten på preparaten genom att titta, lukta och smaka.

Användningen av bekämpningsmedel måste minska och de farligaste kemikalierna fasas ut. Producenterna måste också ta mer ansvar för hanteringen. De kunde betala en avgift som öronmärks för att ta hand om pesticiderna från produktion till sophantering.

Glädjande är att det ekologiska jordbruket går framåt. Några exempel är Mexico, där arealen blivit 13 gånger större på tio år, och Bolivia, där ekoodlingen ökat hundrafalt de senaste tio åren. Ekologiskt jordbruk handlar inte bara om att odla utan kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel, det handlar om att leva i samklang med människa och natur.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.