Tjernobyl dödar ännu

ENERGI * En femtedel av jordbruksmarken i Vitryssland är fortfarande förorenad av radioaktivitet, 20 år efter Tjernobylolyckan. Ändå planerar landets regering att bygga ett kärnkraftverk, det första i landet.

Artikel 2006-3 Anders Friström

Mer än fem miljoner människor lever fortfarande i radiaksmittade områden i Vitryssland, Ryssland och Ukraina. Allt fler flyttar också in i den avspärrade zonen runt Tjernobyl, bland annat flyktingar från olika krigshärdar som finner en fristad där.

- I bostadshus i zonen har vi uppmätt strålning som är 50 gånger högre än normalt, säger Maryna Karavai från en vitrysk miljöorganisation. Hon var i Stockholm och talade på ett seminarium arrangerat av fyra kretsar i Stockholms län och länsförbundet på tjugårsdagen av kärnkraftsolyckan.

- Hälsoeffekterna av Tjernobyl är mycket svåra att utvärdera. Men vi ser kraftigt förhöjda cancerfrekvenser i Vitryssland och Ukraina. Bland annat ökar sköldkörtelcancer, leukemi och cancer i urinvägarna. Speciellt barn och ungdomar är drabbade.

FNs atomenergiorgan, IAEA, räknar med omkring 4 000 ytterligare dödsfall de närmaste decennierna på grund av Tjernobyl. Greenpeace pekar på helt andra siffror. I en ny rapport, som Maryna Karavai varit med och utarbetat, räknar man med att minst 200 000 dödsfall redan inträffat sedan 1990 på grund av Tjernobyl.

- Faktum är också att sarkofagen, reaktorinneslutningen, börjat spricka. Det blir också varmare och varmare därinne och reaktorn har börjat sjunka ned i jorden. Kanske 20 procent av det klyvbara materialet finns kvar. Ukraina, där Tjernobyl ligger, har fått internationellt bistånd för att kapsla in sarkofagen i ett yttre hölje, men det blir ett mycket farligt arbete.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.