Beta lagom
Artikel 2006-4

Det är brist på betesdjur i Sverige och markerna växer igen. Men å andra sidan betas många hagar för hårt, så att växterna inte hinner fröa av sig. Jörgen Wissman från forskningsprogrammet HagmarksMISTRA visar i en avhandling att artrikedomen skulle öka i betesmarkerna om djuren släpptes ut senare på året och marken får vila från bete vissa år. Artrika betesmarker har ofta varit slåttermarker och då var slåttern sen. Med skonsammare betesstrategier kan djuren hålla mer mark öppen och ge bättre förutsättningar för hotade växtarter att sätta frö och föröka sig.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.