Bevara närnatur
Artikel 2006-4

I Närnaturboken, en nyutkommen bok från SNF och Centrum för Biologisk mångfald, av Ulf Lundwall och Isak Isaksson, ges hundratals tips om hur man kan skapa en rikare natur på hemmaplan. Boken vänder sig till planerare och politiker. Där ges tips och exempel på hur man kan arbeta med att göra naturen mer tillgänglig, bevara tätortsnära natur, värna vattnet, göra svarta ytor gröna, lösa djurens bostadsbrist och ordna med kompensationsmark för natur som exploaterats.

Säljs i naturbutiken.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.