Fjällbjörkskogen växer igen
Artikel 2006-4

Fjällbjörkskogen är en artrik blandmiljö där arter från norr och söder möts. Här finns många hotade arter som trängts undan från resten av landet. Nu hotas denna skogstyp av igenväxning. Dessa skogar är beroende av ständiga störningar från snöbrott, angrepp av fjällbjörkmätare och människans traditionella nyttjande.

I modern tid har renskötsel, slåtter och fäboddrift avtagit, vilket gör att fjällbjörkskogen slyar igen. Enligt en ny rapport från Naturvårdsverket är igenväxningen det största hotet mot den biologiska mångfalden i fjällbjörkskogen.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.