Samklang i SNF-stämman

FÖRENINGEN * En vecka före midsommar höll SNF riksstämma i ett sommarleende Karlstad. 178 ombud och åtskilliga övriga engagerade fanns på plats och antog bland annat nya verksamhetsriktlinjer.

Artikel 2006-4

Ordförande Mikael Karlsson öppnade med att tala om att SNF med ?hårt och glädjefullt arbete bygger en bättre värld?. Han underströk att föreningen åstadkommer fantastiskt mycket och att arbetet präglas av god dynamik.

- Vi kan vara stolta. SNF driver frågor som glöms bort på andra håll. Vi för det oroade förnuftets kamp.

SNFs generalsekreterare Svante Axelsson talade om en ökande global känsla. Oljekrisen vi nu upplever betecknade han som ?ganska skojig - nästan som om jorden vill rädda sig själv?. Men i nästa andetag sa han att risken är stor att samhället går fel - att trycket på naturen blir ännu högre.

Efter arbete i utskotten och debatt i plenum antog stämman nya verksamhetsriktlinjer för de närmaste fyra åren. De fem prioriterade områdena fastställdes till:

- Skog i Nord och Syd

- Jordbruk och livsmedelsförsörjning

- Klimatförändringar

- Miljögifter i samhälle och natur

- Marina ekosystem och fiske

Den största förändringen mot tidigare är att ordet kemikalier bytts mot miljögifter och att inriktningen blir mer global.

Tidigare skrivningar med utpekade mål har ändrats till mer allmänt hållna riktlinjer. I det dokument som antogs pekas ett antal viktiga frågor ut liksom några vägvisare. En vägvisare kan vara formulerad som exempelvis denna om skogen:

Den biologiska mångfalden i världens skogssystem bevaras och utvecklas: Tillräckligt många och stora områden skyddas i världen. I Sverige skyddas minst tio procent av den produktiva skogsmarken nedom fjällnära skog på sikt. Fjällnära skog skyddas i huvudsak, resterande del undantas från trakthyggesbruk. Användningen av bekämpningsmedel upphör.

Debatten om verksamhetsriktlinjerna handlade framför allt om förslagen att föreningen också skulle prioritera sötvatten och arbetet mot kärnkraft. Styrelsens linje att välja bort dessa förslag fick stämmans stöd sedan Mikael Karlsson pläderat för behovet att en hård prioritering. Han påpekade också att även om verksamhetsriktlinjerna omfattar hela föreningen handlar de i första hand om att prioritera pengarna, i första hand till rikskansliet. Annan styrning av kretsar och länsförbund finns inte.

I många fall kom utskotten med förslag som styrelsen antog. Det gäller såväl de nya verksamhetsriktlinjerna som i arbetet med motionerna. Men omröstningarna blev många. Bara i ett fall fick utskotten igenom en skrivning emot styrelsens förslag.

Viss dramatik uppstod också då två nya namn till styrelsen dök upp. Efter sluten votering med köer i salen och hårt rösträkningsarbete vann dock valberedningens förslag med god marginal och ombuden fick tillfälle att hattifnatta. Den konsten - att vinka med spretiga händer i axelhöjd som tecken på uppskattning - hade Ingrid Esbjörnsson från Fältbiologerna lärt stämman.

Den nya styrelsen fick följande utseende. Bengt Cedrenius, Bo Jönsson, Lotta Lanne, Pia Lindeskog - alla nyval. Kvar från tidigare är: Hans Egneus, Lena Eriksson, Per Hansson, Annkristin Holmberg, Lena Jarlöv, Mikael Karlsson, Mia Torpe och Charlie Winjbladh.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.