Alltför generösa utsläppsrätter

KLIMAT * Fortsatt generös tilldelning av utsläppsrätter gör EUs handelssystem verkningslöst, befarar SNF. Den svenska tilldelningen ligger sex miljoner ton över de verkliga utsläppen.

Artikel 2006-5 Anders Friström

Regeringen har nyligen beslutat att tilldela totalt 25,2 miljoner ton utsläppsrätter för koldixoid per år mellan 2008-2012 till svenska anläggningar i EUs handelssystem. Av dessa sätts tre miljoner ton undan i en reserv för nya anläggningar.

Men industrin och energianläggningarna använder inte sina kvoter fullt ut. 2005 delades utsläppsrätter ut för 22,3 miljoner ton. Men de verkliga utsläppen var enligt energimyndigheten bara 19,3 miljoner ton, 13,5 procent lägre än tilldelningen.

Den nya tilldelningen omfattar fler mindre anläggningar, motsvarande ytterligare 2 miljoner ton, men hamnar trots det sannolikt mycket högre än de verkliga utsläppen.

- Tilldelningsplanen är alldeles för generös, säger Ylva Rylander, klimathandläggare på SNFs kansli. Industrin får fortfarande mer än 100 procent av sina utsläpp täckta. Den handlande sektorn kommer med den här tilldelningen inte att bidra till att uppfylla det svenska klimatmålet, bördorna blir desto tyngre på resten av samhället. Gör andra länder som Sverige kommer utsläppshandeln inte att kunna bidra till att klara Europas klimatåtagande enligt Kyoto-protokollet.

Handelssystemet omfattar tung industri och energianläggningar, totalt sett knappt hälften av Europas utsläpp av klimatgasen koldioxid.

Den som vill ?låsa in? ett ton koldioxid för att sätta ökad press på industrin att minska sina utsläpp kan köpa en utsläppsrätt hos SNF.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.