Glesa städer ger mer utsläpp

TRAFIK * Miljöorganisationer i USA har länge motarbetat ?urban sprawl?, stadsutglesning, med glesa förortsmattor och utspridda köpcentra som tar stora ytor i anspråk, minskar möjligheterna till kollektivtrafik och leder till stora utsläpp från biltrafiken.

Artikel 2006-5 Anders Friström

Finns detta fenomen i Sverige och hur påverkar det miljön här? SNF har tagit initiativ till en studie.

- Ja, utan tvekan finns det gott om utglesning även här, säger Jens Forsmark som arbetar med hållbar stadsutveckling på SNFs kansli. Mellan 1960 och 1995 ökade stadsytan i Sverige med 70 procent, samtidigt som boendetätheten minskade med en tredjedel.

I dag bor 84 procent av Sveriges befolkning i mestadels glesa tätorter, och andelen ökar. Hur städerna planeras är avgörande för hur stor miljöpåverkan blir. En gles och funktionsuppdelad stad, med bostäder, affärer och arbetsplatser på olika håll, ger mer transporter och större utsläpp än en tät stadsplan.

Efter andra världskriget har stadsplaneringen allt mer präglats av bilen. Under 1970- och 80-talet byggdes mängder med enfamiljshus i tätorternas utkanter, med stora statliga subventioner. Sedan 90-talet har vi haft en snabb utbyggnad av externhandeln, som i dag står för mer än 30 procent.

Vad ska man då tänka på i en miljöanpassad stadsplanering?

Till att börja med måste man enligt SNF satsa mer på kollektivtrafik, gång och cykling. Det är också bra att bygga på redan använd mark och att blanda boende med handel och näringsliv. Men förtätning är en svårare sak. Den ger färre transporter men kan samtidigt göra att grönområden försvinner.

- Vi har ingen färdig vision för den hållbara staden, men rapporten ska ligga till grund för att skapa sådana visioner i de lokala samarbetsprojekt som nu planeras tillsammans med kretsar och länsförbund i tillväxtregioner, avslutar Jens Forsmark.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.