Lavskrikan trivs bäst i orörd skog
Artikel 2006-5 Anders Friström

Överlevnaden och fortplantningsframgången är lägre hos lavskrikor i brukade skogar. Speciellt gallring är dåligt för häckningsframgången. Fåglarna ändrar också sitt beteende genom att i den glesa gallrade skogen ta mer risker och bli mer aggressiva mot sina flockmedlemmar. De öppna ytorna utsätter sannolikt fåglarna för mer stress än den slutna naturskogen. Detta visar Magdalena Nystrand i en avhandling vid Uppsala universitet.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.