Med lagen som verktyg

UPPDRAGET * Naturskyddsföreningen i Göteborg utnyttjar framgångsrikt föreningens talerätt i miljöärenden. Mats Andersson är kretsordförande och aktiv i föreningens miljörättsgrupp.

Artikel 2006-5

Hur arbetar ni med miljörättsfrågorna?

- Vi har jobbat mest med energi- och trafikfrågor. Miljöbalkens miljökvalitetsnormer sätter gränser för hur förorenad luften får vara innan man gör något åt det. Miljödomstolarna får inte ge tillstånd till verksamheter som gör att normerna överskrids. Det har vi försökt driva genom att ställa krav på att utsläpp av kväveoxider och partiklar inte får öka vid etableringar.

- Framför oss ligger omprövning av flera bilindustriers miljötillstånd. Här vill vi också ställa krav på transporterna till och från fabrikerna och på rena fordon.

Hur har det gått?

- I fallet med utbyggnaden av Göteborg Energis gaskraftverk var det oklart om vi hade rätt att överklaga. Ärendet handlade om förlängning av ett gammalt tillstånd. Högsta domstolen slog fast att vi inte hade talerätt. Det ledde senare till en ändring av miljöbalken så att vi nu får överklaga förlängning av tillstånd.

Vilka är med i gruppen?

- Vi är ett tiotal personer med olika bakgrund. Ingen är heltidsjurist, några har läst miljörättskurser på universitetet. Vi har lärt oss efterhand, skaffat praktisk erfarenhet och blivit mer säkra i vårt agerande.

Är det kul?

- Det är spännande att kunna påverka och göra konkret miljönytta. Det underlättar att vara en grupp att fördela arbetet inom. Vi har kul, men tålamod måste man ha, det tar minst ett eller två år innan ett ärende är avgjort. Vi vinner inte varje gång. Men bara att vi är med och bevakar miljöintresset gör att motparterna får skärpa sig och komma med bra underlag och ansökningar.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.