Mer död ved i skogen
Artikel 2006-5 Anders Friström

De högstubbar och torrakor som lämnas på hyggena i dag räcker inte för att bevara mångfalden av vedlevande insekter. Therese Johansson vid SLU beskriver i sin doktorsavhandling experiment med 1 200 stockar som placerats ut på hyggen,

i reservat och i avverkningsmogen skog. En del av stockarna brändes, ympades med svampar eller lades i skugga. Insekterna i de olika stockarna inventerades. Experimentet visar att många insektsarter som hotas av det moderna skogsbruket kräver andra typer av död ved än högstubbar. För att bevara en rik insektsfauna behöver skogsbruket använda mer varierade metoder för att spara och skapa död ved.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.