Naturen runt knuten

MÅNGFALD * Vi behöver närnaturen, den som finns där runt knuten, för att må bra. Allt fler behöver också guidas för att hitta ut. Men hur berättar man om naturen på ett lockande och intresseväckande sätt?

Artikel 2006-5 Anders Friström

Svar gavs på konferensen ?Guida till närnatur? som ägde rum i Aula Magna vid Stockholms universitet och ute i den näraliggande ekostadsparken den 22 september.

- Upplevelsen av närnaturen kan bli en ingång till en vidare förståelse för miljöfrågor och naturvård. Naturguidningen kan ge insikter om naturens ekosystemtjänster, landskapets historia och dess mångfald, säger Urban Emanuelsson vid Centrum för biologisk mångfald. Den tätortsnära naturen ger också motion och hälsa. Människor blir helt enkelt gladare i naturen.

Projekt närnaturguider är ett samarbete mellan SNF, Studiefrämjandet och Sveriges Ornitologiska Förening. Under tre år har 370 närnaturguider utbildats vid 28 kurstillfällen. Guiderna kan kontaktas via www.naturguider.se och är fördelade på olika naturområden. De utför både ideella och kommersiella naturvisningar för företag och organisationer.

Bra guidning kräver en utvecklad utomhuspedagogik. Guiden blir en berättare och något av en skådespelare, som sätter in det man ser och upplever i ett ekologiskt och historiskt sammanhang.

- Guiden kan bli en länk mellan besökaren och landskapet, säger Sven G Hultman, mångårig vd för Upplandsstiftelsen.

I Sverige är organiserad naturvägledning något ganska nytt. I USA och Danmark är det vanligare. Där har man också utvecklat en speciell naturtolkningspedagogik, interpretation, och anordnar omfattande guideutbildningar.

- Interpretation bygger på att väcka nyfikenhet (provocera), att få åhörarna att relatera till det de upplever, att avslöja spännande fakta, myter och missförstånd. Man utgår från ett tema för att berätta en historia och att ta tillvara platsens väsen, säger närnaturguiden Tomas Carlsson.

Många vill ut. 87 procent av invånarna i Stockholms län är intresserade av besök i naturen, enligt en undersökning från länsstyrelsen. 78 procent har varit ute i större naturområden under de senaste 12 månaderna.

Storstockholms naturguider har varit ett föregångsprojekt som organiserat 280 guidningar under tre år, med i snitt 18 deltagare.

- Marknadsföring har varit viktigt, liksom att vi har haft ett löpande program med guidningar året runt, utan föranmälan och som alltid är nåbara med kollektivtrafik, säger Eva Sandberg, projektledare hos Naturskyddsföreningen i Stockholms län. Vi har också utbildat våra egna guider och sett till att de håller en hög kvalitet.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.