Rädda Vojmån

FÖRENINGEN * Naturskyddsföreningen i Vilhelmina arbetar för att stoppa planer på exploatering av den fina harrfiskeån Vojmån.

Artikel 2006-5

Kommunen har gett Vattenfall i uppdrag att göra en förstudie om överledning av vatten från Vojmsjön till Malgomajs sjösystem i Ångermanälven. Vattnet ska ledas genom en 24 kilometer lång tunnel som kommer att gå under Marsfjällets naturreservat. Avsikten med projektet är att öka vattenföringen till vattenkraftverket vid Stalon.

Naturskyddsföreningen i Vilhelmina samlar motståndet mot utbyggnaden. En namninsamling mot projektet har redan mer än 10 000 underskrifter från hela landet.

- Vi försöker få folk att förstå hur stora värden som finns kring ån: fiske, mångfald, kulturhistoria, säger Hans-Gunnar Norman, aktiv i Naturskyddsföreningen i Vilhelmina.

Det är stor enighet i bygden mot överledningen. Ungefär 1 500 av kommunens invånare har skrivit på kretsens namninsamling mot projektet.

- Men Vattenfall talar vackert om miljövänlig utbyggnad, om att ?förbättra? ån med spegeldammar och fiskutsättning. Vi vet inte om det går hem hos folk, säger Hans-Gunnar Norman.

Vilka är då de viktigaste argumenten mot en utbyggnad?

- Ån är ett fint vatten för fiske och turism. 80 procent av kommunens vattendrag är utbyggda, det är nog nu! Vi oror oss också för hur tunnelbygget ska kunna göras rakt igenom Marsfjället utan att skada reservatet. Vattenfall tänker sig att borra tunneln under fjället. Där finns områden med stora förkastningssprickor. Blir det nödvändigt med konventionell sprängning måste man gå in i reservatet.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.