Surt sa grodan
Artikel 2006-5 Anders Friström

Åkergrodor i försurade områden blir mindre och lägger färre, men större, ägg. Grodorna kan delvis anpassa sig till en surare miljö, men tillväxten blir sämre och de får svårare att fortplanta sig. Detta visar Fredrik Söderman i en avhandling från Uppsala universitet. Grodyngel som kommer från försurade vatten överlever bättre i surt vatten än andra yngel. Andra mer känsliga grodarter har dock helt försvunnit från starkt försurade områden.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.