Kalkbrott hotar alvar

MILJÖRÄTT?Planer på kalkbrytning i Gotlands sista kvarvarande skogs¬alvar upprör Naturskyddsföreningen på Gotland.

Artikel 2007-2 Anders Friström

Nordkalk AB, med produktion av industrikalk i Storugns på Norra Gotland, vill öppna en ny stor kalktäkt i Bunge. Naturskyddsföreningen på Gotland är starkt kritisk.

- Täkten skulle ligga i hjärtat av den största sammanhängande alvartallskogen på ön, precis intill flera naturreservat, Natura 2000-områden och nyckelbiotoper, säger Anncatrin Hjernquist, ordförande för Naturskyddsföreningen på Gotland. Täkten skulle också kunna påverka grundvattnet i området. Det är mycket svårt att veta hur vattnet rinner på Gotland, geologin är komplex, hur påverkas de omgivande våtmarkerna? Stora Bästeträsk som är reservvattentäkt för hela Gotland ligger i närheten.

Den föreslagna täkten ligger inom ett område som är klassat som riksintresse för naturvård. Efter det att täktansökan lämnats in har området även gjorts till riksintresse för mineralbrytning av SGU, Statens geologiska undersökningar.

- När riksintressen för naturvård står i konflikt med andra riksintressen ska också enligt miljöbalken naturvården väga tyngre, säger Anncatrin Hjernquist.

Nordkalks nuvarande täkt tar snart slut och företaget har bråttom att hitta en ny råvarukälla. Upp till 130 arbetstillfällen står på spel. Miljööverdomstolen har redan gett tillstånd till två provbrott i området, där brytning inleddes i höstas. Naturvårdsverket ansåg i sitt yttrande att den "är sällsynt illa belägen med hänsyn till starka naturvårdsintressen".

Nu har företaget lämnat in ansökan till miljödomstolen om en fullskalig täkt på 170 hektar med ett transportband genom skogen till fabriken. Samtidigt har man också ansökt om att förlänga tillstånden för de befintliga kalkbrotten vid Storugns och utvidga dessa.

Länsstyrelsen säger i sitt yttrande över ansökan nej till brytning. Ingreppet i naturen blir för stort, kringliggande Natura 2000-områden riskerar att skadas och grundvattnet påverkas för mycket.

- En brist är att miljökonsekvensbeskrivningen inte ordentligt utrett realistiska alternativa lokaliseringar, säger Anncatrin Hjernquist. Inte ens en översiktlig planering av lämpliga platser för kalkbrytning finns med.

- Den stora grejen med området är orördheten och att det är skogklädd alvarmark. Gotland har ett särkilt ansvar inom EU att bevara skogsalvarmarker för framtiden, avslutar Anncatrin Hjernquist.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.