Lärkan bor inte här längre
Artikel 2007-2 Anders Friström

Många av odlingslandskapets fåglar har minskat kraftigt i antal. Mellan 1970 och 2001 mer än halverades exempelvis antalet storspovar, skogsduvor, sånglärkor och stenskvättor, enligt en avhandling av Johan Wretenberg vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Den främsta orsaken är ett allt intensivare och allt mer specialiserat jordbruk. I början av nittiotalet, då mycket mark lades i träda innan EU-inträdet, återhämtade sig också exempelvis sånglärkor och tofsvipor. Men miljön på övervintringsplatserna i Västeuropa har också haft betydelse.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.