Miljöel bra för fisken

ENERGI?Bra Miljöval-el är inte bara miljövänlig, den gör nytta för naturvården i våra vattendrag också. Bra Miljövalfonden finansierar nu restaureringsprojekt i vattendrag runt om i landet.

Artikel 2007-2 Anders Friström

För varje kilowatt Bra Miljöval-märkt vattenkraftsel som säljs avsätter kraftbolagen en liten slant (0,15 öre) till en miljöfond som kontrolleras av Naturskyddsföreningen. Totalt omfattar miljöfondsavsättningarna kring tio miljoner per år. Medlen bidrar till ett stort antal projekt för restaurering av vattendrag.

I Rolfsåns vattensystem i Kungsbacka driver Länsstyrelsen ett projekt tillsammans med Naturskyddsföreningen där man återställer vandringsvägar för lax och havsöring och förbättrar förhållandena för flodpärlmussla och ål. Bland annat byggs ett omlöp för vandringsfisken vid Forsa kraftstation, ett annat planeras vid Ålgårda kraftverk. En damm vid Myrekulla rivs och minimitappningen ökas vid två andra kraftverk.

Målet är att få utvidgade lek- och uppväxtområden för lax och öring genom att bygga fiskvägar eller riva vandringshinder. Det ska också åter bli möjligt för ålen att vandra naturligt upp och nedåt i vattendragen.

Även Braån i Kävlinge har fått en fiskväg förbi en kraftstation. Också i Emån byggs nu ett omlöp finansierad av Bra Miljöval-fonden.

- Miljöfondsprojekten börjar ta fart ordentligt, säger Johan Kling, handläggare för Bra Miljöval-el på föreningens kansli. Förutom de projekt som helfinansieras av föreningens fond genomförs ett antal projekt av kraftbolagen själva. Bra miljöval är i dag med och delfinansierar många av de restaureringsprojekt i vattendrag som genomförs runt om i landet.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.