Parkering eller våtmark

UPPDRAGET * Extrabreda parkeringsplatser för stadsjeepar i stället för värdefull tätortsnära våtmark. Jönköpingskretsen vill bevara fågelrika Rocksjön som ligger mitt i stan.

Artikel 2007-2 Anders Friström

Naturskyddsföreningen i Jönköping har ända sedan 20-talet försökt skydda fågelsjön Rocksjön mitt i Jönköping, vars omgivande våtmarker ofta naggats i kanten av utfyllnader. Nu ska sjön och våtmarkerna restaureras. Men precis innan beslutet i fullmäktige undantogs ett område där Ica Maxi vill bygga 1 000 extrabreda parkeringsplatser i samband med en utbyggnad av stormarknaden. Anna Madsen är sammankallande i Rocksjögruppen:

Vad vill ni åstadkomma?

- Vårt krav har länge varit att göra området till naturreservat. En gång i tiden var det ett fågelskyddsområde och på 80-talet var det nära att sjön blev reservat. Vad gäller Ica-Maxis utbyggnad har vi krävt en skyddszon på 30 meter mot kanalen mellan Rocksjön och Munksjön. Det behövs en tillräckligt bred zon orörd natur för att bevara vattnets biologiska funktion för fisk och bottenfauna. Kommunen och Ica kan bara tänka sig en skyddszon på 15 meter. Vi har också krävt att man ska göra en miljökonsekvensbeskrivning.

Hur har ni arbetat?

- Vi har yttrat oss över detaljplanen i olika skeden och vi har haft flera vandringar i området med Ica Maxi och kommunen där vi visat vilka värden som finns i området, bland annat rödlistade fågelarter och bofast bäver i kanalen. Vi har också haft täta kontakter med politikerna och samarbetat med andra föreningar i närheten.

Vilka argument möter ni?

- Frågan har blivit en stor sak här i stan och partierna är splittrade. Vänsterpartiet och socialdemokreterna håller med oss om skyddszoner, folkpartiet vacklar. De övriga allianspartierna är negativa. Tidigare har fullmäktige beslutat om 15 meters skyddszon och nu är man orolig för kommunens rykte i företagarkretsar om man ändrar sig.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.