Porträtt av en skog

FÖRENINGEN * En återfunnen tvåtusenårig stig lockade Naturskyddsföreningen i Sollentuna att studera kulturhistoria och natur i den tätortsnära Törnskogen. Resultatet blev en imponerande bok.

Artikel 2007-2 Anders Friström

Törnskogen, mellan sjön Norrviken och E18, är hemmamarker för Naturskyddsföreningen i Sollentuna. Många års arbete med inventeringar och stigröjning har nu samlats i en bok som beskriver områdets kulturhistoria och naturen i den vildmarkslika skogen. Boken om Törnskogen bygger vidare på ett antal småskrifter som givits ut av kretsen under 1990-talet.

Det hela började med upptäckten att en stig ifrån forntiden, Långbroleden, fortfarande kunde följas i terrängen 2000 år efter att den skapades. Fornstigen röjdes fram till vandringsled och beskrevs i ett häfte. Ytterligare tolv häften producerades. Nu har de samlats i en bok tillsammans med turförslag, kartor, färgbilder och artlistor från kretsens inventeringsgrupp över Törnskogens kärlväxter, mossor, svampar, lavar, insekter och fåglar. Områdets kulturhistoria från forntid till nutid finns dokumenterad. Kretsen hävdar också en del trehundraåriga ängsytor vid Vaxmoratorp.

Törnskogen är nu på väg att bli kommunalt naturreservat.

Boken om Törnskogen kan köpas via Herbert Henkel, 08-754 18 19

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.