Renare sopbilar fixar normen
Artikel 2007-2 Anders Friström

MILJÖRÄTT * Naturskyddsföreningen i Göteborg har nått viktiga framgångar i arbetet mot en utökad sopförbränning vid Sävenäsverket. Föreningen överklagade miljödomstolens tillstånd till utbyggnaden och fick rätt på några viktiga punkter. Först och främst innebär miljööverdomstolens avgörande nya krav på minskade utsläpp av kväveoxider från bilarna som transporterar soporna till anläggningen. Domstolen hänvisar till att den ökade sopförbränningen gör att miljökvalitetsnormen för kväveoxider i Göteborgsluften överskrids. Därför kan särskilt höga krav ställas på företaget att vidta andra åtgärder för att hålla nere utsläppen.

- Domen innehåller en god nyhet och två dåliga nyheter, säger Jonas Hansson, aktiv i miljörättsgruppen inom Naturskyddsföreningen i Göteborg. Den goda nyheten är att vi fick igenom krav på katalytisk avgasrening från skorstenen på den nya sopugnen. Det ger en 90-procentig minskning av kväveoxiderna. De nya kraven på renare transporter är bra i princip, men villkoret ställs först från år 2012, vilket är alldeles för sent. Miljökvalitetsnormen överskrids ju redan i dag.

Volvo personvagnar har i första instans fått liknande krav för transporterna till Torslandafabriken, fast redan från 2008.

Den andra dåliga nyheten är enligt Jonas Hansson att man inte lyckades stoppa utbyggnaden som sådan. Föreningen ville att man inte skulle ge tillstånd för utökad förbränning överhuvudtaget.

- Enligt miljöbalkens förarbeten skall materialåtervinning prioriteras framför förbränning. Här vågade inte domstolen gå vidare, avslutar Jonas Hansson.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.