Svårt att köpa sig fri
Artikel 2007-2 Carl-axel Fall

Flera charterbolag erbjuder sina kunder att kompensera för flygresornas koldioxidutsläpp genom organisationer som Green Seat och Global Care. Även Sas planerar någon form av utsläppskompensation.

Totalt finns ett fyrtiotal företag som hävdar att pengar satsade hos dem minskar den mängd koldioxid en resa orsakar. Det finns dock många oklarheter kring räknesätt och verkliga effekter.

En ny forskningsrapport granskar de företag och organisationer som säljer tjänsten.

Stefan Gössling, docent och turismforskare vid Lunds universitet är en av forskarna bakom rapporten. Han kritiserar bland annat att nästan alla granskade företag engagerar sig

i skogsprojekt. Skogen måste finnas kvar under lång tid och det krävs enorma arealer.

Naturskyddsföreningen har tidigare kritiserat sådana trädplanteringsprojekt i fattiga länder. Ofta uppstår sociala problem och konflikter när stora områden låses upp för att lösa västvärldens svårigheter att minska sina utsläpp.

Gösslings forskargrupp pekar också på att det saknas ett standardiserat kontrollsystem för att bedöma om projekten håller måttet.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.