Havskampanj i österled

HAV * Minska övergödningen i Östersjön genom att förbjuda fosfater i tvättmedel. Det är huvudbudskapet i Naturskyddsföreningens Östersjökampanj, med aktiviteter i Ryssland, Baltikum och Polen i sommar.

Artikel 2007-3 Anders Friström

Naturskyddsföreningens Östersjökampanj fortsätter nu på andra sidan havet. I år blir det ingen artist- och fartygsturné som på Gotland i fjol. I stället hänger föreningen och dess samarbetsorganisationer på existerande publika händelser i olika länder under sommaren. I Ryssland ordnas exempelvis en två veckors cyklingskampanj för ungdomar som använder Östersjökampanjens material. Aktiviteter kommer dessutom att äga rum i Estland, Lettland, Litauen och Polen.

- Fokus för kampanjen är att få till stånd ett EU-förbud mot fosfat i tvättmedel, säger Nina Ljungquist, som är Naturskyddsföreningens kampanjledare. I Baltikum och Polen finns inte reningsverk med fosforrening i någon större utsträckning. Därför står tvättmedlen för en stor del av fosforbelastningen från dessa länder.

Frågan om ett fosfatförbud behandlas just nu inom EU. Tyskland har redan infört ett förbud och Sverige är på väg (se separat notis på sidan 78). En viktig del av kampanjen är en namninsamling med vykort riktad till EU om vikten av ett fosfatförbud.

I varje land kommer de olika nationella miljöorganisationerna att arrangera debatter, seminarier och politikerutfrågningar. En utställning om övergödningen av havet på de olika ländernas språk ingår i kampanjmaterialet, liksom faktabroschyrer på flera språk om övergödning och fosfater.

- Det är viktigt att organisationerna kan visa på konkreta alternativ. Därför inventerar de tillgången till fosfatfria tvättmedel att rekommendera, säger Nina Ljungquist.

NATURSKYDDSFÖRENINGEN har också nyligen överlämnat sju förslag till regeringen för att rädda miljön i Östersjön. Förslagen omfattar bland annat kilometer¬skatt för lastbilstrafiken och stimulanser till dieselbilar med låga kväveutsläpp. Obligatorisk miljöavgift för fartyg utan effektiv katalysatorrening föreslås också.

För fisket vill föreningen få till stånd en ny förvaltningsmodell som bygger på reglering av antalet dagar som fiskeflottan är till havs

i stället för att reglera mängden fisk man får ta upp. Tillsammans med en effektivare kontroll kan det minska det illegala fisket.

Fler marina reservat med fiskeförbud behövs för att säkra återväxten hos många fiskarter. Förbud mot fosfat i tvätt- och diskmedel behövs i alla länder runt Östersjön. Höjda avgifter på handelsgödsel kan leda till en sparsammare användning och minskat kväveläckage. Slutligen vill föreningen se en hårdare reglering av djurhållningen i kustnära områden med stort näringsläckage.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.