Mer död ved i skyddad skog
Artikel 2007-3 Anders Friström

Naturskyddade svenska skogar är mycket äldre och innehåller mycket mer död ved än produktionsskogarna. De växer främst på lågproduktiva marker och består mest av granskog. Detta visar ny statistik från Riksskogstaxeringen. Den skyddade skogen finns till stor del i närheten av fjällkedjan. Endast 3,2 procent, eller 760 000 hektar, av den produktiva skogsmarken har något skydd. Det är en femtedel av den totala naturskyddade arealen i landet.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.