Fjärrvärme miljömärks

ENERGI * Sedan tidigare finns Bra Miljöval-märkt el, nu kommer miljömärkning också för fjärrvärme.

Artikel 2007-5 Anders Friström

Snart kan du välja fjärrvärme som är märkt med Bra Miljöval. På elmarknaden har det funnits Bra Miljöval-el sedan 1996, men för fjärrvärmekunder har det varit betydligt svårare att ställa miljökrav på sin leverantör.

- Flera bolag har redan visat intresse för den nya märkningen, säger Johan Kling, Bra Miljöval-handläggare på Naturskyddsföreningens kansli. Möjligheten finns nu för bostadsbolag och husägare att efterfråga miljövänligare värmeproduktion. Märkningen garanterar att du får en miljömässigt bra produkt, utan avfallsförbränning eller fossila bränslen i systemet.

Fjärrvärme är ett mycket effektivt sätt att värma bostäder och fastigheter. Men fjärrvärmen kan produceras på många olika sätt, med olika miljöpåverkan. I kriterierna för Bra Miljöval-värme ställs miljö- och klimatkrav inte bara på bränslet utan även på andra delar av produktionen, som transporter och hjälpenergi i anläggningen.

Med en allt större efterfrågan på biobränslen ökar risken för att bränslet hämtas från områden som har höga naturvärden eller på annat sätt är känsliga. I vissa fall kan det till och med handla om illegal avverkning av skog. Den nya värmemärkningen lägger därför vikt vid att det ska gå att spåra bränslet tillbaka till ursprunget och att det hämtas från ett hållbart jord- och skogsbruk.

Även spillvärme accepteras med vissa krav. I industriprocesser som använder stora mängder el i tillverkningen kan det skapas värme som så långt möjligt bör nyttjas i fjärrvärmesystem.

Osorterat avfall godkänns däremot inte i Bra Miljöval-märkningen eftersom den innebär ett resursslöseri och motverkar återvinning av material.

Senare planeras märkning även för fjärrkyla, på sikt kanske även för värmepumpar, pelletsbrännare och vedpannor.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.