Många nya nationalparker

MÅNGFALD * Den nya nationalparksplanen föreslår 13 nya ¬parker. Naturskyddsföreningen applåderar men varnar för att resursbrist i naturskyddsarbetet kan göra det svårt att genom¬föra planen.

Artikel 2007-5

Naturvårdsverket har lagt fram ett förslag till ny nationalparksplan. 13 nya nationalparker föreslås, liksom utvidgning av sju existerande parker. De nya parkerna är alla stora orörda naturpärlor med höga naturvärden. De är tänkta att "var för sig och tillsammans väl representera utbredda eller unika svenska landskapstyper i ett system över landet".

Kebnekaise, Vindelfjällen, Vålådalen-Sylarna och Blaikfjället och Rogen är de nya fjällparkerna. Därtill utvidgas Sarek och Padjelanta. I skogslandskapet skyddas bland annat myrkomplexet Koppången i Orsa och urskogsområdet Reivo i Arvidsjaur. De befintliga ur¬skogsparkerna Björnlandet, Skuleskogen och Hamra utvidgas.

I kustbandet bildas nya nationalparker i Nämdöskärgården och Sant Annas skärgård. En marin nationalpark föreslås i Kosterhavet, liksom en utvidgning av Gotska Sandön till att även omfatta grunda havsområden från kopparstenarna till Salvo rev. På Gotland föreslås området kring Bästeträsk bli nationalpark.

- Nationalparksplanen är i huvudsak bra, säger Klas Hjelm, naturvårdschef på Naturskyddsföreningens kansli. Prioriteringar mellan olika skyddsbehov måste dock göras när de samlade anslagen till naturvården nu skärs ned. Helt oskyddade områden måste då kanske prioriteras framför att göra om naturreservat till nationalparker.

Föreningen ser gärna att även Väderöarna blir nationalpark, liksom att Artfjället borde ingå i Vindelfjällens nationalpark. En tanke är att även skapa nationalparker i sötvattenmiljöer, exempelvis Torne träsk och någon av de fyra nationalälvarna.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.