Nära skog rik på fågelliv
Artikel 2007-5 Anders Friström

Inom Sveriges 100 största städer finns i genomsnitt 20 procent skog, vilket är högt internationellt sett. Tätortsskogar och tätortsnära skogar täcker en yta som är större än den totala arealen skyddad skog i landet. Stadsskogarna är också ovanligt rika på lövträd och död ved. De har därför en stor betydelse för naturvården, konstaterar Marcus Hedblom i en avhandling från SLU.

Vi kan njuta av en rik fågelfauna i våra städer. Det finns lika många fågelarter i stadsskogarna som i de tätortsnära skogarna och ju artrikare omgivning desto fler arter även i stadens skogar. Merparten av dessa skogar ägs av kommunerna, varför det borde vara lätt att skydda dem.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.